Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Interlandelijke adoptie

Vertrekkend van het Haags Verdrag en het Kinderrechtenverdrag is adoptie een allerlaatste redmiddel. Het belang van het kind is de belangrijkste overweging.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Interlandelijke adoptie

Adoptie is een gezin zoeken voor een kind, niet andersom. De belangen van kandidaat-adoptanten zijn ondergeschikt aan die van de kinderen. Adoptie is een allerlaatste redmiddel.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.