Ik heb een vraag over Jeugdrecht Politie Justitie

Kinderen en jongeren komen in aanraking met de politie als slachtoffer, getuige of dader. De spanning kan dan hoog oplopen. We krijgen vaak vragen over de wettelijkheid van identiteitscontroles op straat, aanhoudingen van minderjarigen, verhoor en het gebruik van handboeien. Minderjarigen die een misdrijf plegen, kunnen ook voorgeleid worden bij de jeugdrechter.

Elke politiezone heeft een eerstelijnsklachtendienst voor de behandeling van klachten. Dat is ofwel bij de dienst intern toezicht van de politiezone ofwel bij de korpschef. 

Vragen en antwoorden

Mag de politie je identiteit controleren?

Ja, de politie mag de identiteit controleren van iedereen die van zijn vrijheid beroofd wordt of die een misdrijf pleegde. Als de politie vermoedt dat je gezocht wordt, de openbare orde gaat verstoren of je voorbereidt om een misdrijf te plegen, kan ze ook je identiteit controleren. 

Lees meer
Mag de politie je in de boeien slaan?

Ja, maar het moet verantwoord kunnen worden door de betrokken politiebeambte. Het gebruik van handboeien kan alleen wanneer het noodzakelijk is en moet altijd in verhouding staan tot het doel. 

Lees meer
Mag de politie jou aanhouden?

Ja. Bij een bestuurlijke of administratieve aanhouding of als de politie denkt dat je een misdrijf gaat plegen, kan ze je tot 12 uur aanhouden. Ze moet wel altijd je ouders op de hoogte brengen van de aanhouding.

Lees meer
Hoe verhoort de politie kinderen en jongeren?

Hoe je verhoord wordt, hangt af van je rol bij een misdrijf. De procedure verschilt naargelang je een slachtoffer, getuige of verdachte bent. 

Lees meer
Wat als je na een misdrijf voorgeleid wordt bij de jeugdrechter?

Word je verdacht van een ernstig misdrijf? Dan kan de jeugdrechter meteen voorlopige maatregelen opleggen. Die zijn niet bedoeld als straf, maar als bescherming voor jezelf of de maatschappij. Ze kunnen ook nodig zijn voor het onderzoek. 

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

WAT WAT, een platform dat jongeren informeert en leidt naar hulp en advies

Zoek je hulp?

Bots je op onrecht en geraakt je probleem niet opgelost? Heb je een vraag of klacht over kinderrechten? Wij helpen je verder.

Recente adviezen

Advies
-

Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

We vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting.
Lees meer Lees meer