Ik heb een vraag over Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en rechten in het onderwijs. De meeste kinderen gaan naar school, sommige leren thuis. Toch lukt het niet altijd om een school te vinden. Omdat er nergens plaats is of omdat er geen gepast aanbod is als er extra noden zijn. En ook op school zelf kunnen er problemen zijn door bijvoorbeeld pesten, straffen, schoolregels, ongelijke kansen of evaluaties.

Vragen en antwoorden

Op welke ondersteuning op school heb je recht bij een leerprobleem of beperking?

Je hebt recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs. Inclusief onderwijs is de eerste optie. De school moet de nodige redelijke aanpassingen doen en een leerzorgcontinuüm uitwerken. Voor leerlingen met zwaardere noden kan de school externe ondersteuning krijgen of de leerling een individueel aangepast curriculum aanbieden. Daarvoor is wel de tussenkomst van het CLB nodig. Alleen als die aanpassingen niet volstaan en verdere aanpassingen voor de school onredelijk zijn, mag de school doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs.

Lees meer
Welke straffen mag een school geven?

De school mag je een straf geven als je de leefregels overtreedt. Ze heeft namelijk een zekere vrijheid om eigen leefregels en een sanctiebeleid op te stellen. Die informatie vind je in het schoolreglement. De school moet wel de kinderrechten en de regels van de overheid respecteren. Er zijn orde- en tuchtmaatregelen en begeleidende maatregelen. 

Lees meer
Wat als je gepest wordt op school? Hoe kan dat stoppen en wie kan je helpen?

Heel wat kinderen en jongeren worden slachtoffer van pestgedrag. Soms sleept dat jaren aan. De school moet zorgen voor een goed antipestbeleid, zodat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ook al jaren voor een Kenniscentrum Pesten.

Lees meer
Kan een school weigeren om je in te schrijven?

Je ouders mogen kiezen naar welke school je gaat. Vanaf 12 jaar kiezen ze in overleg met jou. Maar soms lukt het niet om een inschrijving te krijgen in de school van je eerste voorkeur, door plaatstekort in de hele gemeente of regio. Of doordat veel ouders of leerlingen dezelfde voorkeuren hebben. Sommige scholen moeten dan leerlingen weigeren. Maar de toewijzing van de plaatsen moet natuurlijk wel op een faire en heldere manier gebeuren.

Lees meer
Wat kan je doen als je klachten hebt over je school?

Heb je als leerling, ouder of leraar een klacht over je school? Praat erover met de directeur of het schoolbestuur. Als je daarna ontevreden blijft, bekijk dan de mogelijkheden in het onderwijsnet. Voor specifieke problemen kan je terecht bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur of de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook de onderwijsinspectie heeft een meldpunt.

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Hebt u als ouder of leerling vragen over uw rechten en plichten op school? Dan kunt u terecht bij de informatiepunten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Vlaamse scholierenkoepel
De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Vlaamse middelbaar onderwijs.
Onderwijskiezer
Onderwijskiezer biedt netoverschrijdende en neutrale informatie over het ganse onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen,… of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Zoek je hulp?

Bots je op onrecht en geraakt je probleem niet opgelost? Heb je een vraag of klacht over kinderrechten? Wij helpen je verder.

Recente adviezen