Gedwongen adopties vanuit kinderrechtenperspectief

Advies

De kinderrechtencommissaris gaf advies over gedwongen adopties. Het kinderrechtenverdrag is duidelijk: ouders zijn de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken en het is de opdracht van de overheid om hen hierin bij te staan. Adoptie kan als alternatieve vorm van zorg slechts onder zeer strikte voorwaarden.

Ook al is er ondertussen het kinderrechtenverdrag en zijn er andere belangrijke verdragen en richtlijnen met extra waarborgen, waakzaamheid blijft nodig en voldoende garanties dienen te worden ingebouwd.

  • De praktijken uit het verleden laten nu nog sporen na. Kinderen zijn ondertussen volwassenen, jonge moeders zijn intussen vergeten moeders. Een publieke erkenning van dit onrecht is noodzakelijk. Bovendien is begeleiding en steun bij hun zoektocht naar hun verleden dat nog steeds zeer sterk aanwezig is, essentieel.
  • De praktijken uit het verleden dwingen ons om tot op vandaag kritisch te zijn. We moeten alle mechanismen in het werk stellen om gedwongen adopties te vermijden en de rechten van kinderen in andere gezinsvormen te vrijwaren. 
    • Versterk het inzagerecht voor geadopteerden bij binnenlandse adoptie.
    • Zorg voor zorgvuldig samenstellen, opsporen en archiveren van alle adoptiedossiers. Dus ook van kinderen die ondertussen volwassen zijn.
    • Voorkom anoniem bevallen door discreet bevallen met garanties voor rechten van kinderen en ouders mogelijk te maken. Met toegang tot afstammingsinformatie en goede begeleiding van alle betrokkenen.
    • Voer een breder debat over afstamming.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement en aan de bevoegde minister. 
De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 9 december 2014. 

Op 4 mei 2015 overhandigde het expertenpanel gedwongen adopties, waarin ook de kinderrechtencommissaris zetelde, zijn eindrapport aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.