Naar versterkt kinderrechtenperspectief bij interlandelijke adoptie

Advies

De Commissie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven tijdens de hoorzittingen over interlandelijke adoptie. De conceptnota voor nieuwe regelgeving over interlandelijke adoptie geeft het startschot. 

De conceptnota is helder en reikt enkele goede ideeën aan om met een aantal actuele bekommernissen verder aan de slag te gaan om van interlandelijke adoptie een sterker verhaal te maken. De voorgestelde herstructurering biedt kansen om versnippering weg te werken en om expertise in het werkveld te bundelen en te bevorderen.

De conceptnota focust vooral op de betrokken diensten en integreert het kinderrechtenperspectief onvoldoende. Internationale adoptie is complex en verandert veel in het leven van een kind: nieuwe ouders, naam en nationaliteit, opgroeien in een andere omgeving met vaak een andere cultuur.

Vanuit kinderrechtenperspectief vragen we:

 • Interlandelijke adoptie enkel als ultimum remedium toe te laten.
 • Dat het belang van het kind het doorslaggevende criterium is doorheen het adoptietraject. Dat gaat over meer dan opgroeien in een warm en veilig nest.
  • Verschillende rechten van het kind moeten in hun samenhang bekeken worden om het belang van het kind te dienen.
  • Proceswaarborgen moeten verzekerd worden.
 • Transparantie van de adoptiekanalen:
  • Zowel bij wel als niet verdragsstaten van het Haags Adoptieverdrag te blijven toezien op het naleven van de principes uit het Verdrag.
  • Meer in te zetten op onafhankelijk kanaalonderzoek.
  • Onafhankelijke controle van de integriteit van de contactpersoon ter plaatse door de Vlaamse en federale overheid zelf en de ambassade.
  • Europese afspraken om een einde te maken aan het opbod tussen diensten en landen.
  • Transparantie en controle van de projectsteun. Projectsteun moet gebruikt worden om kinderen in land van herkomst te ondersteunen.
 • Degelijk onderzoek naar de adoptabiliteit van kinderen:
  • Begint bij betrouwbare en volledige informatie.
  • Vraagt een ruimer debat: welke kinderen zijn adoptabel? Hoe het beleid afstemmen op verschillende noden?
 • Beter af te stemmen tussen de verschillende actoren in het ontvangend land om te vermijden dat adoptiekinderen kind van de rekening worden en soms in een juridisch vacuüm terechtkomen.
 • Niet alleen adoptieouders versterkt uit het traject te laten komen, maar ook de adoptiekinderen zelf. Door de zorg aan te passen aan de individuele situatie en noden van het kind.
 • Inzagerecht van adoptiekinderen laagdrempeliger te maken en bij een onafhankelijke overheidsdienst te houden.
 • Adoptieverlof niet te laten afhangen van de leeftijd van het adoptiekind.
 • Respectvol en correct te communiceren over adoptabele kinderen.

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Op dinsdag 12 april stelde de kinderrechtencommissaris het advies voor tijdens de hoorzitting in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.