Ik heb een vraag over Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking hebben recht op alle kinderrechten én op extra zorg. Omdat ze bijkomende behoeften hebben, moeten ze kunnen rekenen op extra ondersteuning van de overheid. Veel kinderen met een beperking krijgen die ondersteuning, maar niet allemaal. Ouders, andere volwassenen en kinderen met een beperking melden ons dat ze soms jaren wachten op en vragen om hulp.

Vragen en antwoorden

Wat als je recht hebt op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), maar het niet krijgt?

Ouders, andere volwassenen en kinderen met een beperking melden ons dat ze al jaren wachten op hun persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Ze kregen een brief van het VAPH met de boodschap dat ze er recht op hebben, maar dat er momenteel te weinig geld is om het ook te geven. Ze vragen onze hulp om het toch te krijgen. 

Lees meer
Op welke ondersteuning op school heb je recht bij een leerprobleem of beperking?

Je hebt recht op inschrijving in een school voor gewoon onderwijs. Inclusief onderwijs is de eerste optie. De school moet de nodige redelijke aanpassingen doen en een leerzorgcontinuüm uitwerken. Voor leerlingen met zwaardere noden kan de school externe ondersteuning krijgen of de leerling een individueel aangepast curriculum aanbieden. Daarvoor is wel de tussenkomst van het CLB nodig. Alleen als die aanpassingen niet volstaan en verdere aanpassingen voor de school onredelijk zijn, mag de school doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs.

Lees meer

Zoek je informatie, advies of een luisterend oor?

CLB neutraal logo
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding helpt leerlingen en ouders met vragen over onder meer leren, studiekeuze, gezondheid, depressieve gevoelens, faalangst, pestproblemen, een moeilijke thuissituatie. Je kunt er gratis terecht.
Het VAPH ondersteunt minderjarigen met begeleiding, dagopvang of verblijf met overnachting. Ze kunnen rekenen op een persoonlijke assistent op school of thuis, dankzij hun persoonlijke-assistentiebudget.

Zoek je hulp?

Bots je op onrecht en geraakt je probleem niet opgelost? Heb je een vraag of klacht over kinderrechten? Wij helpen je verder.