Projecten

Caroline luistert

Wordt het recht van kinderen en jongeren om hun mening te geven en gehoord te worden bij belangrijke beslissingen gerespecteerd? De kinderrechtencommissaris zocht het uit.
Lees meer Lees meer

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.