Publicaties

Het Kinderrechtencommissariaat publiceert educatief materiaal over kinderrechten, themadossiers en jaarverslagen. Alles is te downloaden.

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.