Coronamaatregelen en kinderrechten

Standpunt

Vooreerst willen we benadrukken dat in een beheersing van een nationale gezondheidscrisis het Kinderrechtencommissariaat niet bevoegd is om beslissingen te nemen. Dat behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers in de verschillende regeringen en het Overlegcomité. Het Kinderrechtencommissariaat kan deze maatregelen niet overrulen en dient deze ook te volgen.

De aanpak van de COVID-19 pandemie benaderen vanuit een kinderrechten-perspectief is niet evident. Er moeten immers verschillende rechten en belangen tegen elkaar afgewogen  worden: het recht op onderwijs, op ontwikkeling, op informatie en inspraak enerzijds én het recht op de hoogst mogelijke bescherming van de gezondheid van kinderen en jongeren en van de volksgezondheid anderzijds.  

Het laatste standpunt van het Kinderrechtencommissariaat 'Laat kinderrechten deze winter niet opnieuw ondersneeuwent', verscheen op 26 november. 

We blijven als Kinderrechtencommissariaat wel heel alert en blijven toezien op de kinderrechten in de coronacrisis. Dat hebben we van bij het begin van de crisis gedaan door het uitbrengen van adviezen en standpunten voor het beleid, door het behandelen van meldingen en door het regelmatig bevragen van kinderen en jongeren met betrekking tot de maatregelen en hoe zij dit ervaren. We blijven deze stem binnenbrengen in het debat.

Recente adviezen

Advies
-

Ontwerp Inschrijvingsdecreet 2021

De dubbele contingentering afschaffen versterkt de vrije schoolkeuze niet en bemoeilijkt sterk de inspanningen om segregatie te voorkomen. Laat de lokale onderwijspartners kiezen.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.