Leren uit het onthaal van Oekraïners op de vlucht

Asiel en migratie

Het FIRM, Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant hebben vastgesteld dat het onthaal van Oekraïners op de vlucht heeft geleid tot vooruitgang bij de toegang tot bepaalde rechten en diensten: recht op opvang, recht op huisvesting, toegang tot werkgelegenheid, toegang tot basisbankdiensten, enz.    

Deze uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën mensen die deze nodig hebben.   

Samen deden zij een tiental aanbevelingen aan de federale en regionale overheden, maar ook aan particuliere actoren zoals bedrijven en banken, opdat de meest kwetsbare mensen de nodige steun zouden kunnen krijgen.  

Nieuws

Asiel en migratie

Opvang van niet-begeleide minderjarigen gaat van kwaad naar erger

Sinds vorige week is er in België niet langer een opvangplaats voor alle minderjarigen die hier zonder hun ouders aankomen. Al bijna een jaar sturen we signalen uit over het gebrek aan opvang voor die niet-begeleide minderjarigen. We blijven ook protesteren tegen de extra kwetsbaarheidscriteria en de willekeurige selectie van die kinderen en jongeren. (foto: © Samus social)
Lees meer Lees meer