Klachten over geluidshinder door kinderen en jongeren

Advies

De intolerantie naar kinderen en jongeren neemt toe. Zelfs tegen het geluid van spelende kinderen op speelpleinen of in kinderopvang worden klachten ingediend. Spel en samen rondhangen zijn nochtans belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook zij hebben recht op hun deel van de openbare ruimte.

Lokale overheden moeten het blijven opnemen voor de jongsten in de samenleving en moet investeren in voldoende speelruimte.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers die zeten in de:

  • Commissie voor leefmilieu en natuur
  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.