Kinderopvang: omdat de allerkleinsten het niet zelf kunnen vragen, moeten wij het doen

Standpunt

Verontruste ouders en diensthoofden van kinderopvanginitiatieven kloppen aan bij het Kinderrechtencommissariaat. ‘Het water staat ons aan de lippen’, zeggen ze ons. Elke dag proberen ze het verschil te maken met hun warme, veilige kwaliteitszorg voor de allerkleinsten. Maar de energie raakt op.

‘We willen inzetten op ‘educare’, niet alleen de hoogstnoodzakelijke ‘care’, stellen ze. Er zijn dubbel zoveel middelen nodig en een verhouding van één begeleider voor vier baby’s’. Met vier begeleiders voor 45 baby’s en peuters, is niemand gebaat.’

Het Kinderrechtencommissariaat trekt mee aan de alarmbel met een standpunt. Juist omdat de allerkleinsten niet zelf kunnen vragen om dringende maatregelen nu en een plan op termijn, moeten wij, de volwassenen, dat doen. En blijven doen. Kinderopvang raakt aan de kern van het kinderrechtenverdrag. Met de juiste erkenning en de nodige ondersteuning heeft de kinderopvang alles om naast de gezinsopvoeding aan elk kind veelzijdige ontwikkelingskansen en warmte te geven in het tempo en de zorgmaat van elk kind. Ongeacht de herkomst van het kind of van het gezin waar het opgroeit.

Nu én in de toekomst moet elke baby en peuter die opvang nodig heeft, kunnen rekenen op warme, veilige kwaliteitsopvang. Extra maatregelen en een volgehouden inspanning in de richting van een strakker voorzorgsprincipe zijn nodig.

Bezorgd aan

Dit standpunt werd op 24 mei 2023 bezorgd aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer
Advies
-

Wantoestanden in de kinderopvang

Begin december 2020 bracht Het Laatste Nieuws wantoestanden in de kinderopvang voor baby’s en peuters aan het licht op basis van inspectieverslagen en getuigenissen van ouders.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.