Het Kinderrechtenverdrag

Deze mindmap is gemaakt om met jongeren te werken rond kinderrechten. Via QR-codes vind je informatie op maat van jongeren (secundair onderwijs).

Publicatiegegevens

Uitgeverij
Kinderrechtencommissariaat
Aantal pagina's
1
Doelgroep
jongeren
leerkrachten
scholen
studenten
Publicatiedatum
Publicatietype
educatief materiaal
Thema
onderwijs en vorming

Bestel per post

Heb je graag een fysiek exemplaar? Deze publicatie kan je gratis bestellen.