Jaarverslagen

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteren, signaleren en adviseren we? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van het afgelopen jaar. We bezorgen het aan het Vlaams Parlement, waarna de knelpunten besproken worden in verschillende commissies.

Image
Cover Jaarverslag 2021-2022 'Meer gewicht aan kinderrechten'

Jaarverslag 2021-2022

Op 16 november 2022 stelde de kinderrechtencommissaris haar jaarverslag 2021-2022 voor in het Vlaams Parlement. 

Het Kinderrechtencommissariaat wordt ook regelmatig gevraagd om op studiedagen en congressen een toelichting te geven over de eigen werking, over het Kinderrechtenverdrag en over specifieke thema’s die raken aan kinderrechten en minderjarigen. Hier vind je een overzicht van de studiedagen en congressen waaraan het Kinderrechtencommissariaat in 2021-2022 een actieve bijdrage leverde.

Vorig werkjaar kwamen de standpunten van het Kinderrechtencommissariaat 545 keer aan bod in de media. In tijdschriften en dagbladen, gedrukt of online, op radio en tv. Je vindt hier de mediaoutput van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.