Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor: geef kinderrechten meer gewicht

Vandaag stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Kristel Verbeke startte met een warm welkom en een gesprek met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans waarna de kinderrechtencommissaris een toelichting gaf bij haar jaarverslag. Fatima (14j) las voor uit eigen boek ‘Het boek van Fatima, een stem tegen de stilte’ en Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Benjamin Dalle sloot af.

De kinderrechtencommissaris luidt de alarmbel:
Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang"

Het zijn vaak volwassenen die er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren tot hun rechten komen. Ze geven mee gewicht aan kinderrechten. En het is net daar dat het schoentje knelt: ze zijn met te weinig, ze dunnen uit. Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt, kraakt in zijn voegen.

Begeleiders, opvoeders, hulpverleners, voogden en leerkrachten zijn van onschatbare waarde. Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.

Sleutelfiguur zijn voor kinderen moet opnieuw een gewaardeerd beroep zijn want het is kostbaar. Er is nood aan een masterplan. Zórg voor de mensen die zorg dragen voor onze kinderen en jongeren door ze goed te omkaderen en te waarderen voor hun enorme bijdrage. Door de juiste context te scheppen. Geef hier vanuit het beleid veel meer gewicht aan.

Lees hier meer

Nieuws

Armoede en sociaal beleid

Werelddag verzet tegen armoede

In Vlaanderen leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Dat zijn meer dan 100.000 kinderen van wie de rechten worden geschonden. Wij vragen Vlaanderen om beter in te spelen op de noden van de meest kwetsbare gezinnen.
Lees meer Lees meer
Jeugdrecht Politie Justitie

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht is in strijd met het Kinderrechtenverdrag

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van 12 jaar persoonlijk aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. En er komt objectieve aansprakelijkheid voor gezagsdragers. Het Kinderrechtencommissariaat is tegen een vaste leeftijdsgrens en pleit voor individuele beoordeling op basis van het belang van het kind. Elk kind en elke jongere is anders, ontwikkelt op zijn eigen tempo, elke concrete omstandigheid van het schadegeval is anders. We vrezen ook dat deze wet schulden bij jongeren van 18 jaar zal vergroten. 
Lees meer Lees meer