Kinderrechtencommissaris stelt jaarverslag voor: geef kinderrechten meer gewicht

Vandaag stelt het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag voor in het Vlaams Parlement. Kristel Verbeke startte met een warm welkom en een gesprek met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans waarna de kinderrechtencommissaris een toelichting gaf bij haar jaarverslag. Fatima (14j) las voor uit eigen boek ‘Het boek van Fatima, een stem tegen de stilte’ en Vlaams coördinerend minister Kinderrechten Benjamin Dalle sloot af.

De kinderrechtencommissaris luidt de alarmbel:
Als er te weinig geïnvesteerd wordt in kinderen en jongeren komen kinderrechten in het gedrang"

Het zijn vaak volwassenen die er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren tot hun rechten komen. Ze geven mee gewicht aan kinderrechten. En het is net daar dat het schoentje knelt: ze zijn met te weinig, ze dunnen uit. Het ecosysteem dat kinderen en jongeren ondersteunt, kraakt in zijn voegen.

Begeleiders, opvoeders, hulpverleners, voogden en leerkrachten zijn van onschatbare waarde. Zonder hen belanden kinderen op straat, krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben, missen ze school, hebben ze geen voogd en kunnen ze niet terecht in de kinderopvang.

Sleutelfiguur zijn voor kinderen moet opnieuw een gewaardeerd beroep zijn want het is kostbaar. Er is nood aan een masterplan. Zórg voor de mensen die zorg dragen voor onze kinderen en jongeren door ze goed te omkaderen en te waarderen voor hun enorme bijdrage. Door de juiste context te scheppen. Geef hier vanuit het beleid veel meer gewicht aan.

Lees hier meer

Nieuws

Geestelijke gezondheid
Welzijn en gezondheid

JOP-boek: ’t Is wel geweest! Onderzoek en praktijk over jongeren onder druk

Jongeren ervaren op verschillende manieren druk in de samenleving: studiedruk, tijdsdruk, druk van ouders, druk van sociale media en zo veel meer. Deze publicatie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brengt wetenschappelijke inzichten vanuit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2 samen met inzichten vanuit de praktijk.
Lees meer Lees meer
Vlaams beleid
Armoede en sociaal beleid
Kinderrechten

Armoede structureel aanpakken, vraagt samenwerking op alle niveaus

Op 25 oktober 2022 zitten alle ministers voor armoedebestrijding van België na 9 jaar nog eens samen op een interministeriële conferentie. Armoede structureel aanpakken kan alleen door op de verschillende niveaus samen te werken. Meer dan 1 op 5 kinderen in België groeit op in armoede, dat is onaanvaardbaar. Ook wij bundelden de krachten, met de verschillende armoede- en kinderrechtenorganisaties in ons land, en schreven de ministers een brief met onze aanbevelingen.
Lees meer Lees meer