Ik heb een vraag over

De rechten van kinderen en jongeren gaan over allerlei thema’s. Hier vind je informatie en advies per thema.

Op zoek naar beleidsadviezen?

Het Kinderrechtencommissariaat adviseert het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Het kinderrechtenverdrag is hierbij een belangrijk referentiekader.