Bannen van boeien voor kinderen

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat is verheugd over het “wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van duidelijke waarborgen wat betreft het handboeien”.

Een aangepast wettelijk kader voor het handboeien van minderjarigen is op basis van tal van internationale regelgeving die België onderschreef een absolute noodzaak. Het wetsvoorstel voorziet in een principieel verbod op het boeien van minderjarigen, met 2 specifieke uitzonderingen. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt om het voorstel aan te passen, zodat de uitzondering op het boeien van minderjarigen rekening houdt met de specifieke regelgeving van de deelstaten. Voor Vlaanderen is dat het decreet met betrekking tot het jeugddelinquentierecht.

Het wetsvoorstel voorziet in een voorafgaande individuele risico-inschatting alvorens een minderjarige te handboeien. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt een systematische controle op de invoering van de individuele risico-inschatting en de bijhorende motivering in het proces-verbaal of in het register van vrijheidsberoving.

Tot slot adviseert het Kinderrechtencommissariaat werk te maken van een algemene kindtoets in het politiewerk.

Bezorgd

Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

We vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.