EU-verordening privacy: participatie aan sociale media vanaf 13

Advies

Op 14 april 2016 keurde het Europees Parlement de EU-verordening over privacy goed, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Volgens de verordening moeten jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders hebben om toegang te krijgen tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’ zoals sociale media. De verantwoordelijkheid om dit na te gaan ligt bij de aanbieders van sociale media. Lidstaten kunnen deze leeftijdsgrens verlagen tot minimum 13 jaar. Het Kinderrechtencommissariaat pleit ervoor dat België die mogelijkheid gebruikt.

Onze argumentatie vertrekt vanuit het recht op bescherming en het recht op participatie van minderjarigen.

  • Het invoeren van ouderlijke toestemming is een mager antwoord op de uitdagingen die zich stellen in het gebruik van sociale media door jongeren.
  • De verplichte ouderlijke toestemming heeft nadelen, zowel voor bescherming als participatie. Het risico op gebruik van fictieve leeftijden of het omzeilen van ouderlijke toestemming ondergraaft de mogelijkheden om te werken aan mediawijsheid. Aanbieders kunnen niet differentiëren naar jongere leeftijdsgroepen als deze onder de radar blijven. Anderzijds riskeren sommige tieners toegang te missen tot een belangrijk medium in hun sociaal leven.
  • Het Kinderrechtencommissariaat is meer overtuigd van een aanpak die inzet op mediawijsheid, zowel van kinderen en jongeren als van ouders en andere volwassenen.
  • Ook aanbieders van sociale media hebben een belangrijke verantwoordelijkheid.

Bezorgd

We bezorgden het advies aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, de leden van de Kamer van de Commissie justitie en de bevoegde ministers op 22 april 2016.

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.