Wat staat er in het Kinderrechtenverdrag?

Kinderrechten gaan over alles waar een kind mee te maken krijgt in zijn leven, gezin, buurt, school … Je hebt recht op een naam en een identiteit, op zorg en gezondheid, op een eigen mening, onderwijs, informatie, vrije tijd, privacy, spel en zoveel meer. 

Het Kinderrechtenverdrag in jongerentaal

‘t Zitemzo: jouw rechten, jouw leven

Een hapklaar magazine over jongerenrechten voor jongeren vanaf 13 à 14 jaar.