Versoepel de mondmaskerplicht voor jonge kinderen

We hebben vanuit het Kinderrechtencommissariaat altijd gepleit om terughoudend te zijn met de mondmaskerplicht voor jonge kinderen; en daarmee bedoelen we kinderen van 6 tot 12 jaar. Vandaar dat we steeds gesteld hebben dat de mondmaskerplicht voor kinderen enkel kan opgelegd worden als er echt geen andere mogelijkheid is, op de piekmomenten van de verschillende coronagolven, om een aantal basisrechten maximaal te waarborgen, zoals recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg en het recht op vrije tijd. We hebben tegelijkertijd steeds gevraagd daar kritisch naar te blijven kijken en het niet toe te passen als een algemene voorzorgsmaatregel.

Image

We vragen om wetenschappelijk onderzoek te voeren over effecten van het mondmasker op psychologisch en pedagogisch vlak, in het bijzonder over de mogelijke neveneffecten ervan op het welzijn van kinderen, op hun leerontwikkeling en op de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

Kinderen en jongeren zijn geen volwassenen. Ze hebben andere noden en zijn in volle ontwikkeling. Stel ze dan ook niet gelijk aan volwassenen. 

Het belang van kinderen en jongeren bij beslissingen die hen betreffen moet steeds de eerste overweging zijn zoals het Kinderrechtenverdrag ook naar voor schuift. Het is de taak van de overheid om bij beslissingen nadelige effecten voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken.  

Onze vraag is dan ook om te bekijken of de algemene mondmaskerplicht voor jonge kinderen momenteel nog proportioneel en redelijk is. En meer specifiek vragen we om de mondmaskerplicht op school nu als eerste te versoepelen. 

Ook voor jongeren ouder dan twaalf jaar is het niet evident om het mondmasker een hele dag lang te dragen, op het openbaar vervoer, in de klas, in de winkel, … Ook voor hen vinden we het nodig om enkel een mondmasker op te leggen indien de situatie dit vereist en dit af te schaffen zodra het kan.

Nieuws

Onderwijs
Jeugdhulp

Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?
Lees meer Lees meer
Geweld
Geestelijke gezondheid

Week tegen pesten

We zijn aan het einde gekomen van de week tegen pesten. En natuurlijk deden wij mee.
We moeten er alles aan doen om pesten te bestrijden want het kwetst kinderen en laat sporen na die soms heel lang blijven hangen.
Lees meer Lees meer