Veranker het recht op geweldloze opvoeding in de wet

In de Commissie voor Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers vond op 26 januari 2022 een hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een verbod op systematisch geweld tussen ouders en kinderen, nr. 1840/1 en 2 (en het advies van de Raad van State), samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden nr. 1956/1 en 2 (en het advies van de Raad van State).

Image

Naar aanleiding van deze bespreking heeft men het Kinderrechtencommissariaat gevraagd om deel te nemen aan deze hoorzitting. en voorafgaand een standpunt te bezorgen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit al erg lang voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een verbod op het gebruik van geweld op kinderen expliciet wordt ingeschreven.

We geloven sterk in zo’n verbod als maatschappelijk signaal. Geweld op kinderen mogen we niet tolereren. Nooit. Nergens.

We zijn ervan overtuigd dat dergelijk verbod op geweld op kinderen mensen alerter zal maken voor het probleem, en een ontradend effect zal hebben.

Om die reden moet een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gepaard gaan met een breder debat over geweld tegen kinderen en informatie over positief opvoeden, samen met bewustmakingscampagnes.

Als één van de laatste Europese landen die achterblijft met dergelijke wetgeving, hoopt het Kinderrechtencommissariaat dat de Wetgever nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.

Nieuws

Onderwijs

Recht op onderwijs: voor elk kind een plek

We vragen aan het beleid om het recht op onderwijs te garanderen voor elk kind. Dus ook als het kind een plek in het buitengewoon onderwijs nodig heeft. We vragen ook aan het beleid om inspanningen te blijven leveren naar inclusie. Inclusie waarbij scholen genoeg ondersteund worden zodat elke leerling zich goed kan voelen op school en kan leren, spelen, vrienden maken... Thuiszitten als je naar school wil gaan is geen oplossing. De Vlaamse overheid moet dat probleem dringend aanpakken. De druk op kinderen en hun ouders, is vaak groot.
Lees meer Lees meer
Scheiding
Gezin

Hoorzitting over hoogconflictueuze scheidingen in commissie welzijn en gezin

Een scheiding gooit het leven van kinderen overhoop. Als dat gepaard gaat met grote conflicten, raken hun belangen ondergesneeuwd. Het Kinderrechtencommissariaat schreef een advies bij de conceptnota over hoogconflictueuze scheidingen. Dit werd vandaag besproken in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.
Lees meer Lees meer
Asiel en migratie

Queeste voor kinderrechten in de opera Kruistocht

Kruistocht is een hedendaagse familie-opera van Johan De Smet en Frederik Neyrinck die inzoomt op kinderslavernij en migratie door kinderen. Meer dan vijftig kinderen vullen het podium en gaan op queeste voor kinderrechten. In de programmabrochure van Opera Ballet Vlaanderen schrijft Caroline Vrijens: ’Ik kijk erg uit naar deze voorstelling die de stem vertolkt van kinderen en jongeren op de vlucht. Kinderrechten gelden onverkort voor hen. En toch zien we dat hun recht op opvang en ondersteuning nog elke dag geschonden wordt. Ze ervaren heel wat drempels. Dat is onaanvaardbaar voor een land als België: kinderen op de vlucht zijn in de eerste plaats kinderen.’
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat

Klimaatcrisis vanuit kinderrechtenperspectief

Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen, maar zullen er in hun leven wel het meest onder lijden. We vragen overheden om de bezorgdheden van kinderen serieus te nemen. Kinderen en jongeren zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder voor extreme condities, ze worden ook niet democratisch vertegenwoordigd. Daarom is het belangrijk hun stem op andere manieren aan bod te laten komen in het debat en beleid.
Lees meer Lees meer