Veranker het recht op geweldloze opvoeding in de wet

In de Commissie voor Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers vond op 26 januari 2022 een hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een verbod op systematisch geweld tussen ouders en kinderen, nr. 1840/1 en 2 (en het advies van de Raad van State), samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden nr. 1956/1 en 2 (en het advies van de Raad van State).

Image

Naar aanleiding van deze bespreking heeft men het Kinderrechtencommissariaat gevraagd om deel te nemen aan deze hoorzitting. en voorafgaand een standpunt te bezorgen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit al erg lang voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een verbod op het gebruik van geweld op kinderen expliciet wordt ingeschreven.

We geloven sterk in zo’n verbod als maatschappelijk signaal. Geweld op kinderen mogen we niet tolereren. Nooit. Nergens.

We zijn ervan overtuigd dat dergelijk verbod op geweld op kinderen mensen alerter zal maken voor het probleem, en een ontradend effect zal hebben.

Om die reden moet een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gepaard gaan met een breder debat over geweld tegen kinderen en informatie over positief opvoeden, samen met bewustmakingscampagnes.

Als één van de laatste Europese landen die achterblijft met dergelijke wetgeving, hoopt het Kinderrechtencommissariaat dat de Wetgever nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.

Nieuws