Vaccinatie 5- tot 11-jarigen

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat vaccinatie wordt aangeboden voor kinderen en op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op gezondheid. Ouders kunnen maar een weloverwogen beslissing nemen om hun kind al dan niet te laten vaccineren indien ze beschikken over voldoende informatie. We vragen aan de overheid om al de informatie voor ouders op een toegankelijke, heldere manier te ontsluiten. Informeer ouders waar ze terecht kunnen met medische vragen.

Ook kinderen hebben recht op informatie op hun maat. Informeren is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten over wat zij belangrijk vinden. We wijzen erop dat kinderen niet mogen uitgesloten worden op basis van hun vaccinatiestatus. En tot slot vragen we om een kindvriendelijke aanpak en omgeving als kinderen gevaccineerd worden.

Nieuws

Onderwijs
Jeugdhulp

Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?
Lees meer Lees meer
Geweld
Geestelijke gezondheid

Week tegen pesten

We zijn aan het einde gekomen van de week tegen pesten. En natuurlijk deden wij mee.
We moeten er alles aan doen om pesten te bestrijden want het kwetst kinderen en laat sporen na die soms heel lang blijven hangen.
Lees meer Lees meer