Vaccinatie 5- tot 11-jarigen

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat vaccinatie wordt aangeboden voor kinderen en op vrijwillige basis, is niet in strijd met het recht van het kind op gezondheid. Ouders kunnen maar een weloverwogen beslissing nemen om hun kind al dan niet te laten vaccineren indien ze beschikken over voldoende informatie. We vragen aan de overheid om al de informatie voor ouders op een toegankelijke, heldere manier te ontsluiten. Informeer ouders waar ze terecht kunnen met medische vragen.

Ook kinderen hebben recht op informatie op hun maat. Informeren is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten over wat zij belangrijk vinden. We wijzen erop dat kinderen niet mogen uitgesloten worden op basis van hun vaccinatiestatus. En tot slot vragen we om een kindvriendelijke aanpak en omgeving als kinderen gevaccineerd worden.

Nieuws

Geestelijke gezondheid
Welzijn en gezondheid

JOP-boek: ’t Is wel geweest! Onderzoek en praktijk over jongeren onder druk

Jongeren ervaren op verschillende manieren druk in de samenleving: studiedruk, tijdsdruk, druk van ouders, druk van sociale media en zo veel meer. Deze publicatie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brengt wetenschappelijke inzichten vanuit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2 samen met inzichten vanuit de praktijk.
Lees meer Lees meer