Standpunt Opvang vluchtelingen Oekraïne

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn volgens Unicef al meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren gevlucht uit Oekraïne. De meesten vluchtten samen met hun gezin of familie maar er zijn ook kinderen zonder begeleiding op de vlucht. Ook in België kwamen al veel vluchtelingen aan en worden nog veel mensen verwacht. Veel vluchtelingen zijn minderjarig en we maken ons zorgen over de situatie van die kwetsbare groep. We vragen aandacht voor hun recht op een goed onthaal en registratie bij aankomst in België, een kwaliteitsvolle opvang, psychologische begeleiding, onderwijs, ontspannende activiteiten en de bescherming tegen elke vorm van geweld, misbruik en uitbuiting. Vooral niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdienen extra aandacht omdat ze nog kwetsbaarder zijn. Zij moeten zo snel mogelijk een wettelijke voogd krijgen, ze moeten opgevangen worden door de jeugdhulp in België, waaronder pleegzorg. We moeten alles in het werk stellen om die kinderen te herenigen met hun familie.

Image
Foto van protesterende mensen

Hier vindt u ons standpunt met onze aanbevelingen.

Nieuws

Armoede en sociaal beleid

Werelddag verzet tegen armoede

In Vlaanderen leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Dat zijn meer dan 100.000 kinderen van wie de rechten worden geschonden. Wij vragen Vlaanderen om beter in te spelen op de noden van de meest kwetsbare gezinnen.
Lees meer Lees meer
Jeugdrecht Politie Justitie

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht is in strijd met het Kinderrechtenverdrag

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van 12 jaar persoonlijk aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. En er komt objectieve aansprakelijkheid voor gezagsdragers. Het Kinderrechtencommissariaat is tegen een vaste leeftijdsgrens en pleit voor individuele beoordeling op basis van het belang van het kind. Elk kind en elke jongere is anders, ontwikkelt op zijn eigen tempo, elke concrete omstandigheid van het schadegeval is anders. We vrezen ook dat deze wet schulden bij jongeren van 18 jaar zal vergroten. 
Lees meer Lees meer