Opvangcrisis: Kinderen en gezinnen horen niet op straat te slapen

Asiel en migratie

Sinds 11 oktober 2022 staan er minderjarige asielzoekers en gezinnen op straat omdat ze niet langer op opvang vanuit de overheid kunnen rekenen. 

Nochtans hebben kinderen die de status van vluchteling aanvroegen recht op bijzondere bescherming.

Het middenveld en heel wat burgers zoeken dag in dag uit naar oplossingen voor deze minderjarigen en gezinnen.

Ook minister Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie laat ons weten dat ze samen met de volledige regering en Fedasil er alles aan doet om oplossingen te vinden.

Het Kinderrechtencommissariaat vroeg in een standpunt van 8 december 2021 al om dringend oplossingen uit te werken.

Geen enkel kind hoort op straat te slapen. Hun extra kwetsbaarheid vraagt dringend om extra maatregelen.

Het standpunt van het Kinderrechtencommissariaat van 8 december 2021:

Nieuws

Asiel en migratie

Opvang van niet-begeleide minderjarigen gaat van kwaad naar erger

Sinds vorige week is er in België niet langer een opvangplaats voor alle minderjarigen die hier zonder hun ouders aankomen. Al bijna een jaar sturen we signalen uit over het gebrek aan opvang voor die niet-begeleide minderjarigen. We blijven ook protesteren tegen de extra kwetsbaarheidscriteria en de willekeurige selectie van die kinderen en jongeren. (foto: © Samus social)
Lees meer Lees meer