Geweldloze opvoeding is fundamenteel recht voor elk kind

Geweld

België blijft achter in de strijd tegen geweld op kinderen en is bij de drie laatste landen in de EU zonder een verbod op geweld in de opvoeding. Uit een enquête van Defence for Children International blijkt dat bijna de helft van de Belgische bevolking het nog gepast vindt om een kind te slaan. Een wettelijk verbod is een sterk maatschappelijk signaal en moet gepaard gaan met sensibiliseringscampagnes, extra ondersteuning van gezinnen en begeleiding. Een wetsartikel zal een sterk ontradend effect hebben voor mensen om geweld te gebruiken en zal mensen alerter maken. Sinds 1979 al toont Zweden dat een goed onderbouwd wettelijk verbod het geweld en de aanvaarding van geweld in de samenleving sterk vermindert.

Lees het volledige opiniestuk hier.

Image
Foto stop geweld