Ga voor kwaliteitsvolle kinderopvang die vertrekt vanuit voorzorg

Vrijdag jl. gebeurde het onvoorstelbare. Een meisje van zes maanden raakte in een crèche in Mariakerke levensgevaarlijk gewond en overleed aan haar verwondingen. Het Kinderrechtencommissariaat leeft met de ouders mee en wil de ouders en de familie van het meisje zijn oprecht medeleven betuigen. Dit nieuws raakt ons diep.

Kinderopvang moet een kwaliteitsvolle en betrouwbare plek zijn waar baby’s en peuters in alle veiligheid en warmte kunnen opgroeien. Het is de taak van de overheid om dit zoveel mogelijk te garanderen. Duizenden kinderen worden in Vlaanderen op een goeie en professionele manier opgevangen. Maar soms is die goede zorg er niet en komt de veiligheid en de goede ontwikkeling van kinderen in het gedrang. Er kunnen volgens ons meer stappen gezet worden om die kwaliteitsvolle zorg beter te verzekeren. Samen met verschillende experten heeft het Kinderrechtencommissariaat al gevraagd naar een beter handhavingsbeleid.

Image

Garandeer kwaliteitsopvang

Al jaren is onze vaste mantra: kwaliteitsvolle kinderopvang vraagt om meer dan één paar sterke schouders. Kwaliteit vraagt aandacht voor vorming, coaching, intervisie en supervisie, én één begeleider per zes kinderen én degelijk toezicht en monitoring.

Ga voor straffer toezicht

Er zijn behoorlijk wat toezichts- en monitoringssysteem, en toch zijn er nog wantoestanden. We vragen om een nog straffer toezichts- en monitoringssysteem.

  • Ga voor een verplichte ‘eenmeting’ MeMoQ. De resultaten van de nulmeting MeMoQ zijn al van meer dan vijf jaar geleden.
  • Zet de klachtendienst uitdrukkelijker in als kwaliteitsbewaker met gezag. Dat kan door te streven naar een transparant klachten- en inspectiebeleid. Gebruik de jaarlijkse verslaggeving over de klachten en de bijbehorende beleidssuggesties van de klachtendienst van Kind en Gezin als werkinstrument voor het beleid.
  • Geef meer gewicht aan de conclusies van de zorginspectie en laat de zorginspectie sneller opnieuw langskomen.
  • Vermijd de heropstart van een nieuw kinderopvanginitiatief, nadat de initiatiefneemster de vorige heeft moeten sluiten door wantoestanden.
  • Ga voor transparante rolverdeling tussen de klachtendienst, Kind en Gezin en Zorginspectie bij klachtenbehandeling en handhaving.

Ga voor een handhavingsbeleid dat vertrekt vanuit het voorzorgsprincipe

Kind en Gezin heeft een unieke handelings- en handhavingsruimte nodig die vertrekt van een voorzorgsprincipe en minder van een justitiële schuld-onschuldlogica. Het belang van het kind en het recht op kwaliteitszorg voor baby’s en peuters moet centraal staan.  Zodra het recht op kwaliteitszorg in het gedrang komt, moet Kind en Gezin tussenbeide kunnen komen vanuit een ruim handelingspalet, dat gaat van ondersteuning, supervisie, intervisie, coaching op de werkvloer tot de mogelijkheid om een vergunning in te trekken. Daarvoor moet er een alarmsysteem komen op basis van klachten, signalen, meldingen en inspectieverslagen, en een interdisciplinaire commissie met interne en externe actoren. Externe actoren zijn nodig om extra ogen en oren aan boord te hebben in een context waarin het evenwicht tussen vraag en aanbod in de kinderopvang onder spanning staat.

Nieuws

Onderwijs
Jeugdhulp

Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?
Lees meer Lees meer
Geweld
Geestelijke gezondheid

Week tegen pesten

We zijn aan het einde gekomen van de week tegen pesten. En natuurlijk deden wij mee.
We moeten er alles aan doen om pesten te bestrijden want het kwetst kinderen en laat sporen na die soms heel lang blijven hangen.
Lees meer Lees meer