Een nieuwe golf, een nieuwe prioriteit: kinderen en jongeren

De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat richten zich in een gezamenlijk statement naar beleidsmakers en het overlegcomité: zet kinderen en jongeren centraal in de strategie tegen het coronavirus en wees héél bedachtzaam en kritisch bij het toepassen van nieuwe maatregelen en de impact daarvan op kinderen, jongeren en hun organisaties.

Image

De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat vragen het Overlegcomité om vandaag zeer bedachtzaam en kritisch na te denken over de impact van nieuwe maatregelen op kinderen, jongeren en jeugdwerk. Na negentien maanden is het volgens beide organisaties hoog tijd om niet de volwassen bevolking, maar kinderen en jongeren als prioritaire doelgroep tegemoet te komen in de langetermijnstrategie uit de pandemie. Kinderen en jongeren horen niet op te draaien voor de veiligheid van volwassenen. De impact van de maatregelen is voor iedereen groot, maar voor kinderen en jongeren zijn de effecten niet meer te overzien.

De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat vragen bovendien dat beleidsmakers komaf maken met de overdadige teststrategie voor kinderen en jongeren en de bijhorende isolatie. Het is voor kinderen, jongeren en jeugdwerk essentieel dat scholen en vrijetijdsactiviteiten ten allen tijd kunnen blijven doorgaan. De organisaties richten zich naar alle beleidsniveaus, zéker lokale besturen, met de vraag om geen strengere maatregelen te hanteren dan de regels die vandaag door het overlegcomité worden vastgelegd.

Het volledige statement kan u lezen in het bestand hieronder:

Nieuws

Geestelijke gezondheid
Welzijn en gezondheid

JOP-boek: ’t Is wel geweest! Onderzoek en praktijk over jongeren onder druk

Jongeren ervaren op verschillende manieren druk in de samenleving: studiedruk, tijdsdruk, druk van ouders, druk van sociale media en zo veel meer. Deze publicatie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brengt wetenschappelijke inzichten vanuit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2 samen met inzichten vanuit de praktijk.
Lees meer Lees meer