Alle hoop op een zo normaal mogelijk schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met voltijds les op school, ook in de laatste vier jaar van het secundair onderwijs. Geen mondmaskerplicht meer in de lagere school. In de secundaire school mogen de mondmaskers af in de klas zodra iedereen op zijn plaats zit. We zijn blij over die relatief ‘normale’ nieuwe start. Met dank aan al wie eraan meewerkte. Ook al is de situatie nog niet opnieuw helemaal ‘normaal’ en moeten scholen nog veel andere veiligheidsmaatregelen blijven volgen, de nieuwe start is voor veel kinderen en jongeren een grote opluchting.

De laatste twee schooljaren waren voor veel leerlingen erg lastig. Wie minstens de helft van de tijd thuis les moest volgen, had veel minder contact met klasgenoten en leerkrachten. Leren kostte vaak veel meer inspanning of ging minder goed. Voor sommige jongeren was les volgen moeilijk omdat ze thuis geen laptop hadden of geen vlotte internetverbinding. Soms lag het aan de motivatie of aan mentale moeilijkheden of te weinig ondersteuning. En zo’n hele dag met mondmasker in de klas maakte het ook moeilijker om goed te kunnen volgen en om goed te communiceren. Het drukte mee op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Dat is nu dus voorbij. En we moeten er samen alles aan doen om dat zo te houden. Door voorzichtig te blijven en het coronavirus geen vrij spel meer te geven. Door alle klassen goed te ventileren. Door bij de minste twijfel over genoeg frisse lucht een CO2-meter op te hangen in de klas. En door op school en op trein, tram en bus naar en van de school de maatregelen te blijven respecteren.

Het Kinderrechtencommissariaat blijft de situatie opvolgen. Zodat elk kind en elke jongere zijn recht op onderwijs en zijn recht op een goede ontwikkeling in optimale omstandigheden kan realiseren. Dat geldt zeker ook voor de scholen in Brussel, waar voorlopig wel nog dezelfde maatregelen gelden als in juni, met mondmaskerplicht vanaf de vijfde klas in de lagere school. We hopen dat de kinderen en jongeren in Brussel snel weer ‘normaal’ naar school kunnen.

De kinderen en jongeren hebben ontzettend veel moed getoond. Laat dit schooljaar, het derde op rij sinds de start van de coronapandemie, er een worden waarin ze zich weer vrij kunnen voelen. Zonder rem op ontmoeten, leren, spelen, troosten, lachen en delen.

Nieuws