Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

De oproep tot actie van ENOC

Het Europese netwerk van kinderombudsdiensten bundelt de krachten van zijn leden en doet regelmatig een oproep aan nationale, Europese en internationale overheden over kinderrechtenkwesties.
Lees meer Lees meer
Advies
-

De non-discriminatieverklaring op school

Allochtone leerlingen ervaren nog vaak discriminatie. De klachten bij het Kinderrechtencommissariaat zijn het topje van de ijsberg. Non-discriminatie moet op school een bindend werkingsprincipe zijn. 
Lees meer Lees meer
Advies
-

Geschillenraad media

Wie moet toezien op de kindvriendelijkheid van de media, kan maar beter zelf ook verstand hebben van kinderen en jongeren.  
Lees meer Lees meer
Advies
-

Scheidingsbemiddeling

Degelijke scheidingsbemiddeling kan het conflictgehalte van een relatiebreuk verlagen. Dat kan alleen maar positief zijn voor de kinderen. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.