Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Advies
-

Familierechtbank

Rechtbanken en rechtszaken zijn volwassenenbastions. Voortbouwend op ons dossier Recht op Recht besteden we aandacht aan de voorwaarden om de familierechtbank te laten slagen.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Kinderen en scheiding

Het Kinderrechtencommissariaat pleit voor scheidingswetgeving met oog voor de rechten van minderjarigen. Kinderen zijn geen partij bij een scheiding maar dragen er wel de zwaarste gevolgen van.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.