Adviezen

Met adviezen, standpunten, knelpuntennota's en memoranda adviseert het Kinderrechtencommissariaat het Vlaams Parlement en andere beleidsactoren. In dit beleidsadviserend werk spreken we ons uit over heel wat thema's uit het leven van kinderen en jongeren. Niet vrijblijvend, maar telkens opnieuw met het kinderrechtenverdrag als belangrijk referentiekader.

Standpunt
-

Vaccinatie 5-11-jarigen

Bied gerust vaccins aan voor kinderen. Maar laat ouders wel beslissen op basis van toegankelijke, heldere informatie. En sluit kinderen niet uit op basis van hun vaccinatiestatus.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Toestemming bij vaccinatie?

Mogen minderjarigen zelf beslissen over vaccinaties? En kunnen ze dat vandaag wel geïnformeerd doen? Een verzoekschrift maakt zich zorgen over het vaccinatiebeleid van de Vlaamse overheid. 
Lees meer Lees meer
Knelpuntnota
-

Kinderen en diabetes

De Vlaamse koepel Diabetescentra voor Kinderen en Adolescenten (VDKA) meldt meer problemen bij kinderen met diabetes type1 op school en in het verenigingsleven.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.