Welk onderwijs voor Oekraïense kinderen op de vlucht?

Knelpuntnota

Verkenning van vier pistes

De verwachte, deels al op gang gekomen grote toestroom van Oekraïense kinderen en jongeren, op de vlucht voor de oorlog in hun land, plaatst ook ons Vlaamse onderwijs voor een grote uitdaging. Die komt bovenop bestaande knelpunten zoals het lerarentekort en het capaciteitstekort in het OKAN-onderwijs in sommige regio’s in Vlaanderen. Een nooddecreet met tijdelijke extra maatregelen is op komst.

We vinden het belangrijk dat

  • aan kinderen en jongeren op de vlucht al snel onderwijs aangeboden kan worden – al tijdens de crisisopvang;
  • bij de toeleiding naar huisvesting rekening gehouden wordt met de lokale onderwijscapaciteit en dat;
  • bij de overgang van crisisopvang naar meer duurzame huisvesting er zoveel mogelijk op toegezien wordt dat kinderen niet van school hoeven te veranderen.

In deze nota bekijken we vier pistes om het recht op onderwijs te realiseren voor Oekraïense kinderen op de vlucht in Vlaanderen. Voor elke piste bekijken we welke knelpunten er zijn en formuleren we aanbevelingen, rekening houdend met de al op til staande extra maatregelen.

Die vier pistes zijn:

  • toeleiding naar Vlaams onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers;
  • een apart tijdelijk onderwijsproject voor Oekraïense kinderen en jongeren op de vlucht;
  • een combinatie van Vlaams onthaalonderwijs met aanvullend Oekraïens onderwijs;
  • thuisonderwijs.

Bezorgd

Deze knelpuntennota werd bezorgd aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers, de bevoegde minister en onderwijskoepels.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.