Waarheid, durven of doen? Ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp

Dossier

Sinds de opstart van de integrale jeugdhulp in maart 2014 is het jeugdhulplandschap grondig veranderd. In heel Vlaanderen wordt werk gemaakt van een brede instap, multidisciplinaire teams, ondersteuningscentra jeugdzorg, toegangspoort, jeugdhulpregisseurs, bemiddelaars en vertrouwenspersonen. In dit dossier staat het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp centraal. Jongeren en ouders getuigen over hun ervaringen met de integrale jeugdhulp. Vinden ze de hulp die ze nodig hebben? Wat helpt hen? Wordt er rekening gehouden met hun kijk? Jongeren en ouders leggen de sterktes en de tekorten in de jeugdhulpverlening bloot. ‘Waarheid, durven of doen?’ De waarheden komen uit de getuigenissen van jongeren en hun ouders. En durf- en doesuggesties komen van jeugdhulpverleners zelf. Zij reageren op de getuigenissen van de jongeren en hun ouders en koppelen daaraan suggesties voor hun collega’s en voor het beleid.

Studievoormiddag

Op 10 maart 2016 organiseerden het Kinderrechtencommissariaat, de Arteveldehogeschool, Cachet en Roppov een studievoormiddag over de ervaringen van jongeren en ouders met integrale jeugdhulp. Het perspectief van de gebruikers van jeugdhulp stond centraal.

Vanuit een kwalitatief onderzoek, de klachten bij het Kinderrechtencommissariaat en de reacties van gebruikersgroepen van jeugdhulp zoals Cachet en Roppov gaf de studiedag een beeld van de positie van jongeren en ouders in de jeugdhulp.
Volksvertegenwoordigers van vier politieke fracties van het Vlaams Parlement gingen met elkaar in debat over wat jongeren en ouders aanreiken om integrale jeugdhulp te verbeteren.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, verantwoordelijk voor de jeugdhulp, sloot de studievoormiddag af.

Recente adviezen

Advies
-

Code zwart voor mentaal welzijn

Maak mentaal welzijn voor jongeren een beleidsprioriteit. We hebben het kookpunt bereikt, horen we van jongeren, ouders, huisartsen, CLB’s, therapeuten, scholen, psychiaters en betrokken burgers.  
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 2020-2021: 'Het wachten moe'

Het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat focust op wachten. Op gepaste hulp of onderwijs, op een beslissing in een procedure. Door corona moesten jongeren vaak nog langer wachten. 
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.