Rapport kinderrechten van bijzondere groepen in Vlaanderen voor OHCHR

Standpunt

De heer Nils Muižnieks, Commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, bezocht België in september 2015. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen ontving hem samen met zijn Franstalige collega Bernard De Vos in Brussel. In het kader van dit bezoek schreef het Kinderrechtencommissariaat een samenvattend rapport over de situatie van kinderen op de vlucht, kinderen van Roma, kinderen van woonwagenbewoners en kinderen met een beperking.

Bezorgd

Het rapport bezorgden we aan de heer Nils Muižnieks, Commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, op 15 september 2015 in het kader van zijn bezoek aan België. 

Lees hun persbericht dat ze na het bezoek publiceerden: Belgique : accélérer l’accueil des demandeurs d'asile et améliorer l’éducation inclusive

Op 28 janauri 2016 publiceerde de mensenrechtencommissaris zijn rapport over België: Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Belgium, from 14 to 18 September 2015.

Contactpersoon

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.