Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Advies

Het ontwerp van decreet zet betekenisvolle stappen in de implementatie van artikel 24 van het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Deelname aan het gewoon onderwijs, op basis van afdwingbare redelijke aanpassingen, moet kinderen en jongeren met een handicap de kans geven volwaardige diploma’s en getuigschriften te behalen. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom voor participatie aan de samenleving.

Toch menen we dat de formuleringen in het decreet zelf het recht op redelijke aanpassingen onvoldoende afdwingbaar maakt. Dat komt de rechtspositie van de betrokken leerlingen absoluut niet ten goede. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt duidelijke garanties voor het realiseren van een lange termijnperspectief voor elke leerling.
Het advies eindigt met enkele aanbevelingen die betrekking hebben op een bredere hertekening van het (buitengewoon) onderwijslandschap.
 

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.