Jeugdbeschermingsrecht

Advies

De wet op de jeugdbescherming van 1965 biedt geen antwoord meer op de realiteit van jeugddelinquentie vandaag.  Een grondige hervorming, met de focus op rechtswaarborgen, wordt sinds jaren bepleit. Toch blijft het ook nu enkel wat rommelen in de marge. Bovendien werden de terechte aanbevelingen van het kinderrechtencomité niet gevolgd. De nodige middelen voor alle alternatieve sancties blijven uit. De opsluiting blijft daardoor een te frequent gebruikte maatregel.

Positieve elementen zijn onder meer:

 • een wettelijke basis voor herstelrecht,
 • een verruiming van het pakket maatregelen, met alternatieven voor opsluiting,
 • informeren en betrekken van de ouders,
 • aanspreken van de verantwoordelijkheid van de jongere zelf,

Het Kinderrechtencommissariaat blijft echter kritiek hebben op:

 • het gebrek aan visie,
 • onvoldoende onderscheid tussen de onderzoeks- en de vonnisfase (zowel wat betreft de bevoegde rechter als de te nemen maatregelen)
 • het voortbestaan van de uithandengeving (het bewijs bij uitstek van het failliet van de jeugdbescherming),
 • het gebrek aan rechtszekerheid door de erg ruime beoordelingsmarge van de jeugdrechter,
 • de sanctiemogelijkheden van het parket,
 • het samen plaatsen van veroordeelde minderjarigen met minderjarigen in voorlopige hechtenis,
 • de verplichte ouderstage.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie Justitie van het Federaal Parlement.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.