Jaarverslag 2014-2015: voorbij de grenzen van het bekende

Advies

Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? Het jaarverslag geeft een overzicht van afgelopen jaar. Dat bezorgen we aan het Vlaams Parlement, onze oprichter. De knelpunten worden besproken in verschillende commissies.

Bezorgd

We bezorgden ons jaarverslag 2014-2015 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Op 2 februari 2016 wordt het jaarverslag door de kinderrechtencommissaris toegelicht in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Op 28 januari 2016 in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. En op 14 januari 2016 in de Commissie voor Onderwijs.

Gepubliceerd
op 18/11/2015 als Parl. St. Vl. Parl. 2015-2016 nr. 42/1

Recente adviezen

Advies
-

Verbod op naaktfouilles bij minderjarigen

We vragen een verbod op naakt fouilleren van minderjarigen bij administratieve of bestuurlijke aanhoudingen. Bij gerechtelijke aanhoudingen willen we dat een procureur des konings schriftelijk toestemming geeft, en pas na een individuele risico-inschatting.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.