Cyberpesten is een ernstig probleem

Standpunt

Cyberpesten is een ernstig probleem. Op 17 juni 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting over een voorstel van resolutie dat onderandere een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten vraagt. De kinderrechtencommissaris werd samen met andere experts zoals Elfi Baillien, Gie Deboutte en vertegenwoordigers van Mediawijs.be en van Pimento gehoord.

Herbekijk de uiteenzetting van de kinderrechtencommissaris:

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.